ล้วงหีให้เยิ้มแล้วเย็ด นั่งล้วงกันก่อนค่อยไปต่อ บรรเลงเพลงรักบนเตียง