ซูชิญี่ปุุ่นกินธรรมดาโลกไม่จำ ต้องกินแบบนี้ มีสาวสวยมานอนเป็นจานให้ แม่งน่าแดกจริมๆ