สองสาวญี่ปุ่นเดินทางมาไกลเพื่อนจะหวังฟันผู้ชายคนเดียวกันกัให้ผู้มันเลือกแต่มันเลือกสองคนเลยต้องจัดกันเอง