โอโหต้องนับถือคู่นี้เลยจริง ๆ เริ่มตั้งแต่บิ้วกันยันเย็ดเสร็จแตกทั้งคู่ เกือบ Hr. ครึ่งพระเจ้า Classic สุด ๆ ไม่มีรีบร้อน

   

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>