จับเท้ายกขึ้นพาดคอแล้วกดเอวให้เน้นเสร็จแล้วซอยให้ยับ XXX

April 16, 2016 12:11 pm
   

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>