คุณครูญี่ปุ่นมอบรางวัลให้เด็ก ได้ทั้งไซ้ซอกนม ทั้งเย้ดครู ถ้าได้เย็ดสักครั้งสัญญาว่าจะตั้งใจเลยย

June 11, 2018 7:09 pm